çift çıkıntılı karın

çift çıkıntılı karın Fr. Ventre à double saillie

çift çıkıntılı karın için benzer kelimeler


çift çıkıntılı karın, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'n', şeklindedir.
çift çıkıntılı karın kelimesinin tersten yazılışı nırak ılıtnıkıç tfiç diziliminde gösterilir.