girintili çıkıntılı kıyı

girintili çıkıntılı kıyı İng. irregular-indented coast

Dışgüçlerle yeterince işlenmemiş, asal durumu bozulmamış genç bir kıyı türü.


girintili çıkıntılı kıyı için benzer kelimeler


girintili çıkıntılı kıyı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'i', 'n', 't', 'i', 'l', 'i', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 'y', 'ı', şeklindedir.
girintili çıkıntılı kıyı kelimesinin tersten yazılışı ıyık ılıtnıkıç ilitnirig diziliminde gösterilir.