çift işitim

çift işitim Fr. Diplacousie

çift işitim için benzer kelimeler


çift işitim, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', ' ', 'i', 'ş', 'i', 't', 'i', 'm', şeklindedir.
çift işitim kelimesinin tersten yazılışı mitişi tfiç diziliminde gösterilir.