bozuk işitim

bozuk işitim Fr. Paracousie

bozuk işitim için benzer kelimeler


bozuk işitim, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'z', 'u', 'k', ' ', 'i', 'ş', 'i', 't', 'i', 'm', şeklindedir.
bozuk işitim kelimesinin tersten yazılışı mitişi kuzob diziliminde gösterilir.