işitim

işitim

a. biy. İşitme duyusu, işitme yetisi.


işitim Fr. Audition
işitim Fr. Ouie
işitim Osm. sâmia

(biyoloji)


işitim için benzer kelimeler


işitim, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'i', 't', 'i', 'm', şeklindedir.
işitim kelimesinin tersten yazılışı mitişi diziliminde gösterilir.