çift kollu anahtar

çift kollu anahtar Osm. çift kollu anahtar

Kancaçenesi bir kolda, ökçeçenesi ötekinde bulunan, iki kolu birbirine yaklaştırınca boruyu daha sıkı tutan bir boru anahtarı türü.


çift kollu anahtar için benzer kelimeler


çift kollu anahtar, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', ' ', 'k', 'o', 'l', 'l', 'u', ' ', 'a', 'n', 'a', 'h', 't', 'a', 'r', şeklindedir.
çift kollu anahtar kelimesinin tersten yazılışı rathana ullok tfiç diziliminde gösterilir.