çift kollu boru yivaçarı

çift kollu boru yivaçarı İng. two handled diestock

iki kolu bulunan ve boruya diş açmakta kullanılan yivaçar.


çift kollu boru yivaçarı için benzer kelimeler


çift kollu boru yivaçarı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', ' ', 'k', 'o', 'l', 'l', 'u', ' ', 'b', 'o', 'r', 'u', ' ', 'y', 'i', 'v', 'a', 'ç', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
çift kollu boru yivaçarı kelimesinin tersten yazılışı ıraçaviy urob ullok tfiç diziliminde gösterilir.