çift kollu pinter

çift kollu pinter İng. fyke net with wings

İki yan germesi bulunan pinter.


çift kollu pinter için benzer kelimeler


çift kollu pinter, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', ' ', 'k', 'o', 'l', 'l', 'u', ' ', 'p', 'i', 'n', 't', 'e', 'r', şeklindedir.
çift kollu pinter kelimesinin tersten yazılışı retnip ullok tfiç diziliminde gösterilir.