pinter

pinter

Bir çeşit balık ağı.


pinter

1. Kilenin (20-25 kg.) dörtte biri, bir şinik. 2. Şiniğin yarısı.


pinter için benzer kelimeler


pinter, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'i', 'n', 't', 'e', 'r', şeklindedir.
pinter kelimesinin tersten yazılışı retnip diziliminde gösterilir.