çift taraflı baskı

çift taraflı baskı İng. double-sided printing

çift taraflı baskı için benzer kelimeler


çift taraflı baskı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', ' ', 't', 'a', 'r', 'a', 'f', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'a', 's', 'k', 'ı', şeklindedir.
çift taraflı baskı kelimesinin tersten yazılışı ıksab ılfarat tfiç diziliminde gösterilir.