çift yüzlü baskı

çift yüzlü baskı

bk. çift taraflı baskı


çift yüzlü baskı için benzer kelimeler


çift yüzlü baskı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', ' ', 'y', 'ü', 'z', 'l', 'ü', ' ', 'b', 'a', 's', 'k', 'ı', şeklindedir.
çift yüzlü baskı kelimesinin tersten yazılışı ıksab ülzüy tfiç diziliminde gösterilir.