çıngır ayaz

çıngır ayaz

bk. çınayaz


çıngır ayaz için benzer kelimeler


çıngır ayaz, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ı', 'n', 'g', 'ı', 'r', ' ', 'a', 'y', 'a', 'z', şeklindedir.
çıngır ayaz kelimesinin tersten yazılışı zaya rıgnıç diziliminde gösterilir.