çivili dikiş

çivili dikiş Fr. Enchevillé (suture)

çivili dikiş için benzer kelimeler


çivili dikiş, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'v', 'i', 'l', 'i', ' ', 'd', 'i', 'k', 'i', 'ş', şeklindedir.
çivili dikiş kelimesinin tersten yazılışı şikid iliviç diziliminde gösterilir.