çizgisel derecelendirme ölçeği

çizgisel derecelendirme ölçeği İng. graphic rating scale

Bir doğru üzerinde belli birtakım özelliklerin işaretlenmesine ya da denetimine yarayan derecelendirme ölçeği.


çizgisel derecelendirme ölçeği için benzer kelimeler


çizgisel derecelendirme ölçeği, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'z', 'g', 'i', 's', 'e', 'l', ' ', 'd', 'e', 'r', 'e', 'c', 'e', 'l', 'e', 'n', 'd', 'i', 'r', 'm', 'e', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
çizgisel derecelendirme ölçeği kelimesinin tersten yazılışı iğeçlö emridnelecered lesigziç diziliminde gösterilir.