çizgisel akış

çizgisel akış

bk. katmanlı akış.


çizgisel akış için benzer kelimeler


çizgisel akış, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'z', 'g', 'i', 's', 'e', 'l', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', şeklindedir.
çizgisel akış kelimesinin tersten yazılışı şıka lesigziç diziliminde gösterilir.