çizgisel hesaplama

çizgisel hesaplama İng. calculation using diagrams

Çeşitli problemlerin sayısal çözümlerinin çizgisel kurgularla elde edilmesi yöntemi.


çizgisel hesaplama için benzer kelimeler


çizgisel hesaplama, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'z', 'g', 'i', 's', 'e', 'l', ' ', 'h', 'e', 's', 'a', 'p', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
çizgisel hesaplama kelimesinin tersten yazılışı amalpaseh lesigziç diziliminde gösterilir.