hesaplama

hesaplama

a. Hesaplamak işi.


hesaplama İng. computation

Matematiksel işlemler yapma. Cebirsel bir çalışmadan çok aritmetik bir çalışma. Örneğin, yarıçapı 20 cm. olan bir kürenin hacmini bulma, 5'in karesini bulma veya 9'un karekökünü bulma gibi.


hesaplama için benzer kelimeler


hesaplama, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 's', 'a', 'p', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
hesaplama kelimesinin tersten yazılışı amalpaseh diziliminde gösterilir.