millî gelir hesaplama yöntemleri

millî gelir hesaplama yöntemleri İng. the methods of national income accounts

Millî gelirin hesaplanmasında kullanılan üretim, gelir ve harcama yöntemleri. krş. üretim yöntemi, gelir yöntemi, harcama yöntemi


millî gelir hesaplama yöntemleri için benzer kelimeler


millî gelir hesaplama yöntemleri, 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'l', 'l', 'î', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'r', ' ', 'h', 'e', 's', 'a', 'p', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
millî gelir hesaplama yöntemleri kelimesinin tersten yazılışı irelmetnöy amalpaseh rileg îllim diziliminde gösterilir.