millî gelir muhasebesi

millî gelir muhasebesi İng. national income accounting, national income account

Bir ülke ekonomisinde, genellikle bir yıl olmak üzere belirli bir dönemde, iktisadi etkinlikler sonucu gerçekleştirilen üretim, gelir ve harcamayı ölçmek için kullanılan ilke ve yöntemler bütünü.


millî gelir muhasebesi için benzer kelimeler


millî gelir muhasebesi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'l', 'l', 'î', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'r', ' ', 'm', 'u', 'h', 'a', 's', 'e', 'b', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
millî gelir muhasebesi kelimesinin tersten yazılışı isebesahum rileg îllim diziliminde gösterilir.