çizgisel eşleç

çizgisel eşleç İng. graphic equalizer (graphic EQ)

Ses sinyalinin farklı fasılalarını, içerdiği bir dizi sürgü ile ayrı ayrı kuvvetlendirmeye veya kırpmaya olanak tanıyan tipte eşleç.


çizgisel eşleç için benzer kelimeler


çizgisel eşleç, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'z', 'g', 'i', 's', 'e', 'l', ' ', 'e', 'ş', 'l', 'e', 'ç', şeklindedir.
çizgisel eşleç kelimesinin tersten yazılışı çelşe lesigziç diziliminde gösterilir.