çok bağlaçlılık

çok bağlaçlılık Fr. Conjonction ou Polysyndéton

(Söz sanatı terimi) Cümle üyelerinden sayıca çok olan bir türlüsünün kelimelerini aynı bağlaçla bağlama. Ben de, sen de, o da bunu biliyoruz. O, hem çalışır, hem eğlenir.


çok bağlaçlılık Fr. conjonction, polysyndeton

Anlatımda, görevdeş öğelerin aynı bağlaçla art arda birden çok bağlanması, ör: Orhan da, Sevim de, Özcan da biliyorlar ki bunu ne Özgür yapmıştır, nede Filiz.


çok bağlaçlılık için benzer kelimeler


çok bağlaçlılık, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'ç', 'l', 'ı', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
çok bağlaçlılık kelimesinin tersten yazılışı kılılçalğab koç diziliminde gösterilir.