adam olana çok bile

adam olana çok bile

layık olmadığı, hak etmediği hâlde kişinin beklentisi daha fazla olduğu durumlarda kullanılan bir söz.


adam olana çok bile için benzer kelimeler


adam olana çok bile, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', ' ', 'o', 'l', 'a', 'n', 'a', ' ', 'ç', 'o', 'k', ' ', 'b', 'i', 'l', 'e', şeklindedir.
adam olana çok bile kelimesinin tersten yazılışı elib koç analo mada diziliminde gösterilir.