olana aykırı koşullu önerme

olana aykırı koşullu önerme İng. contrary-to-fact conditional statement

Olmuş bir durumu olmamış sayarak tutumları ölçmeye yarayan anlatım.


olana aykırı koşullu önerme için benzer kelimeler


olana aykırı koşullu önerme, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', 'a', 'n', 'a', ' ', 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'k', 'o', 'ş', 'u', 'l', 'l', 'u', ' ', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
olana aykırı koşullu önerme kelimesinin tersten yazılışı emrenö ulluşok ırıkya analo diziliminde gösterilir.