aykırı

aykırı

sf. 1. Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir: “Gene de anlamın ne olduğunu çepeçevre bilmiyoruz dersem gerçeğe aykırı bir şey demiş olmam.” -N. Uygur. 2. Çapraz, ters. 3. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal. 4. mec. Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen: “Burası Ankara'ya iki günöte, ana yollardan aykırı küçük bir kasabaydı.” -R. H. Karay. 5. mat. Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan.


aykırı Fr. Excentrique
aykırı Fr. Divergent
aykırı

1. Yamaç, yan. 2. Şehlâ. 3. Karşı. 4. Düz yol, kestirme yol.


aykırı

Kağnılarda önden arkaya doğru uzatılan sırık.


aykırı

Dağın kuzey yamacındaki oyuk yer


aykırı İng. anomalous

Ses ve şekil bilgisi bakımından dilin genel kuralları dışında kalan, istisna oluşturan. Türkçede aitlik eki +ki’nin kurala aykırı olarak kalın sıradan ünlü taşıyan kelimelerle de hep ince, (-l)yor / (-U)yor şimdiki zaman kipi ekinin ince sıradan kelimelere de hep kalın gelişi gibi: arkada+ki, okulda+ki, onun+ki, sokakta+ki; bil-i-yor, gör-ü-yor, ver-i-yor vb.


aykırı için benzer kelimeler


aykırı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
aykırı kelimesinin tersten yazılışı ırıkya diziliminde gösterilir.