aykırı asidüri

aykırı asidüri İng. paradoxical aciduria

Şiddetli kusma veya mide salgılarının abomazumda birikmesi sonucu biçimlenen metabolik alkalozisten kaynaklanan asidüri.


aykırı asidüri için benzer kelimeler


aykırı asidüri, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'a', 's', 'i', 'd', 'ü', 'r', 'i', şeklindedir.
aykırı asidüri kelimesinin tersten yazılışı irüdisa ırıkya diziliminde gösterilir.