aykırı bileşik

aykırı bileşik

bk. Bileşim


aykırı bileşik için benzer kelimeler


aykırı bileşik, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'b', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', şeklindedir.
aykırı bileşik kelimesinin tersten yazılışı kişelib ırıkya diziliminde gösterilir.