aykırı çiftleşim

aykırı çiftleşim Fr. Amphimixie

aykırı çiftleşim için benzer kelimeler


aykırı çiftleşim, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'ç', 'i', 'f', 't', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
aykırı çiftleşim kelimesinin tersten yazılışı mişeltfiç ırıkya diziliminde gösterilir.