aykırı büykürü

aykırı büykürü

1. Eğri büğrü, karmakarışık. 2. Düzensiz, gelişigüzel.


aykırı büykürü için benzer kelimeler


aykırı büykürü, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'b', 'ü', 'y', 'k', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
aykırı büykürü kelimesinin tersten yazılışı ürükyüb ırıkya diziliminde gösterilir.