aykırı atımlı ters kırık

aykırı atımlı ters kırık İng. reverse fault hadding against the dip

Kırık düzlemi, tabaka yatımına aykırı yönde eğimli ve tavan tomruğu yukarıda olan kırık.


aykırı atımlı ters kırık için benzer kelimeler


aykırı atımlı ters kırık, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'a', 't', 'ı', 'm', 'l', 'ı', ' ', 't', 'e', 'r', 's', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'k', şeklindedir.
aykırı atımlı ters kırık kelimesinin tersten yazılışı kırık sret ılmıta ırıkya diziliminde gösterilir.