aykırı kırık

aykırı kırık İng. fault hadding against the dip

Düzlem katmanları, ters yana eğimli olan kırık.


aykırı kırık için benzer kelimeler


aykırı kırık, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'k', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'k', şeklindedir.
aykırı kırık kelimesinin tersten yazılışı kırık ırıkya diziliminde gösterilir.