İçinde OL geçen kelimeler

İçinde OL geçen kelimeler 12832 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ol aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ol anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde OL geçen kelimeler

25 harfli

(bir işin) alayında olmak, (bir işin) altı yaş olmak, (bir şeyden) mahrum olmak, (bir şeyin) yolunu tutmak, (bir yerin) başında olmak, (bir yerin) içinden olmak, (biri) vazifesinden olmak, (birinin) maskarası olmak, (birinin) yalancısı olmak, (biriyle) merhabası olmak, Abel interpolâsyon serisi, acele yürüyen yolda kalır, açıklayıcı dolaylı tümleç, akciğer solucan hastalığı, alan olasılık örneklemesi, alveoler akciğer amfizemi, asıda olmak (veya kalmak), atların soluğan hastalığı, bağlantısızlık politikası, bağlayıcı olmayan anlaşma, balta değmedik ağaç olmaz, ...

24 harfli

(bir işin) yolunu yapmak, (bir işte) methali olmak, (bir işte) parmağı olmak, (bir şey) haritada olmak, (bir şeyde) gözü olmamak, (birine) kollarını açmak, (birinin) iltiması olmak, Abadan petrolleri sorunu, adam olana bir söz yeter, ağacın kurdu içinde olur, ağrısız baş mezarda olur, aksiliği üstünde (olmak), alfa tokoferol eş değeri, alıcı kuşun ömrü az olur, Altı Yedi Eylül Olayları, alveoler lipoproteinozis, Anadolu Selçuklu Devleti, Anoplocephala perfoliata, arı bey olan kovana üşer, aristocu olmayan tiyatro, arkeolojik bitişik bölge, ...

23 harfli

(bir işten) hariç olmak, (bir şeyde) gönlü olmak, (bir şeye) düşkün olmak, (bir şeye) yüzü olmamak, (birine) kul köle olmak, (birinin) harcı olmamak, (birinin) kanlısı olmak, (birinin) koluna girmek, (birinin) yoluna bakmak, (biriyle) arası olmamak, (biriyle) geçmişi olmak, 100 nolu ILO Sözleşmesi, 105 nolu ILO Sözleşmesi, 111 nolu ILO Sözleşmesi, 138 nolu ILO Sözleşmesi, 182 nolu ILO Sözleşmesi, 2,2,2-trikloroetilalkol, AB ulaştırma politikası, absolüt kalp yetmezliği, absolüt yavru büyüklüğü, acıklı başta akıl olmaz, ...

22 harfli

(aralarında) kan olmak, (bir şeyde) gözü olmak, (bir şeyde) tuzu olmak, (bir şeye) dâhil olmak, (bir şeye) gönlü olmak, (bir yer) zindan olmak, (bir yere) yolu düşmek, (birinde) kalp olmamak, (birine) koltuk vermek, (birine) payanda olmak, (birine) pervane olmak, (birine) yıkıntı olmak, (birinin) havası olmak, (birinin) kârı olmamak, (birinin) konuğu olmak, (birinin) maşası olmak, (birinin) zebunu olmak, 29 nolu ILO Sözleşmesi, 87 nolu ILO Sözleşmesi, 98 nolu ILO Sözleşmesi, AB bölgesel politikası, ...

21 harfli

... meraklısı (olmak), (bir iş) elinde olmak, (bir iş) uykuda olmak, (bir şeye) gebe olmak, (birine) medyun olmak, (birine) meftun olmak, (birine) ot yoldurmak, (birine) zahmet olmak, (birine) zevali olmak, AB akdeniz politikası, AB teknoloji komiseri, Acantholabrus palloni, açık bütçe politikası, açık pazar politikası, adam adama gerek olur, Ağırlaştırıcı olumlar, ağzının kâhyası olmak, aklına mukayyet olmak, alfa tokoferol asetat, alıp vereceği olmamak, alıp veremediği olmak, ...

20 harfli

(...) hükmünde olmak, (bir işte) eli olmak, (bir şey) moda olmak, (bir şeye) kul olmak, (bir yeri) yol etmek, (birine) balta olmak, (birine) kastı olmak, (birine) malum olmak, AB enerji politikası, AB kültür politikası, AB sağlık politikası, açık dolaşım sistemi, açık kapı politikası, açıklar livası olmak, adalete teslim olmak, akarı kokarı olmamak, aklı başında olmamak, aklı bir yerde olmak, alıp sattığı olmamak, alkol duvarını aşmak, alkolik fermantasyon, ...

19 harfli

... canlısı (olmak), ... düşkünü (olmak), ... hastası (olmak), ... olsun ... olsun, (birine) açık olmak, 2,4,6-triklorofenol, 7-dehidrokolesterol, Acarus folliculorum, açlık katabolizması, açlık metabolizması, adam olana çok bile, Aedes polynesiensis, ağır ol, batman gel, ağızdan soluk verme, ağzı olan konuşuyor, aklından zoru olmak, aktifleşmiş molekül, akut rabdomiyolizis, alışılmamış olaylar, alkol fermantasyonu, alkol fermentasyonu, ...

18 harfli

... delisi (olmak), (birine) yük olmak, abanıkta soluklama, açık borusal kolon, açıklık politikası, açınıkta soluklama, adı (bile) olmamak, adil olmayan fiyat, afiyet üzere olmak, ağaçtan maşa olmaz, ağızdan soluk alma, ağzına volta almak, ailevi akantolizis, Akdeniz politikası, alerjik alveolitis, alfa linoleik asit, Alisma lanceolatum, alkol dehidrogenaz, Allah hoşnut olsun, allak bullak olmak, allameicihan olmak, ...

17 harfli

(iş) ortada olmak, AB göç politikası, abdala malum olur, abdominal solunum, absolut fekundite, aciz içinde olmak, âdet olduğu üzere, Aedes sollicitans, afferent arteryol, Agriolimax laevis, Aithurus polytmus, aklın yolu birdir, aktif metabolizma, alkol mayalanması, Alma ata olayları, alt solunum grubu, alveoler makrofaj, amfoterik molekül, aminonitrotiyazol, Anadolu alabalığı, Anadolu kazaskeri, ...

16 harfli

(biri) çok olmak, 12 puntoluk harf, 2,4-dinitrofenol, absolüt asamiyet, açın imanı olmaz, Aeolis papillosa, aerosol tereyağı, ahiret yolculuğu, akciğer dolaşımı, akil baliğ olmak, akolürik sarılık, aksiyolojik etik, alacalı bolacalı, alam taram olmak, alan talan olmak, alan taran olmak, alkolle çökeltme, allen key holder, altı algın olmak, alveol delikleri, alveol hücreleri, ...

15 harfli

-den yana olmak, 500 nolu broşür, 522 nolu broşür, AB politikaları, abaz abaz olmak, Accoloy alaşımı, Adana Protokolü, adaptör molekül, adı belli olmak, adres veri yolu, aerobik solunum, ağlamaklı olmak, ağlayımsı olmak, ağzı kara olmak, ağzını lolanmak, ahlak olgunluğu, akılbaliğ olmak, akrolein deneyi, alerjik kolitis, aleyhinde olmak, alkol çıldırışı, ...

14 harfli

Acrida bicolor, adapte olunmak, adı sanı olmak, affolunabilmek, ağırlığı olmak, ağlamalı olmak, akkan dolaşımı, alacağı olsun!, alacaklı olmak, alagadar olmak, alakadar olmak, alazlama olmak, albenisi olmak, aleyhine olmak, alfa polimeraz, alfa tokoferol, alveoler kanal, amebik kolitis, ameliyat olmak, aminoasit kolu, ana çıkış yolu, ...

13 harfli

2-aminoetanol, abırcın olmak, absolüt alkol, absorbe olmak, acelesi olmak, adli polislik, adolfaktoryum, aerob solunum, aerosol krema, affolunabilme, ağ topolojisi, ağaçlı anayol, ağdırık olmak, ağırlık olmak, ağızdan dolma, ağlamsı olmak, ağraltı olmak, ağrıntı olmak, ağzın fal ola, ahşamdır oldu, aktif olmayan, ...

12 harfli

abazan olmak, abezan olmak, abolisyonist, aborda olmak, acayip olmak, açilgliserol, adapte olmak, adırık olmak, adipolökosit, aerobiyoloji, aerotolerant, afıkan olmak, Agadir olayı, ağ oluşturma, ağır solunum, aile yolluğu, ajliğı olmak, akıllı olmak, akraba olmak, alfa hemoliz, alışık olmak, ...

11 harfli

abone olmak, açık (olma), açık poliçe, adenolenfom, Adolescaria, adrenolitik, Ağaçta olma, ağız dolusu, ahbap olmak, akantolizis, akarolojist, akıntı yolu, aktinolojik, alası olmak, alçak olmak, algın olmak, alğın olmak, alğun olmak, alıcı oluğu, alkoloidler, alkolometre, ...

10 harfli

abat olmak, abey olmak, abiyolojik, absolutizm, acığ olmak, açısal yol, adam olmak, aday olmak, addolunmak, adenolipom, âdet olmak, adli polis, affolunmak, agâh olmak, Agriolimax, ağaç olmak, ağaçlı yol, ağır solum, ağız olmak, ahır olmak, Ahmetoluğu, ...

9 harfli

abiyoloji, adam yolu, addolunma, adı olmak, aerolojik, affolunma, Agfacolor, ağı olmak, ağır dolu, ağzı dolu, ait olmak, akantoliz, akaroloji, Akropolis, aksolemma, aktinolit, Alacaoluk, albuterol, alkolleme, alt olmak, altın gol, ...

8 harfli

-selenol, Abditolu, açık yol, aeroloji, affolmak, Ağaçyolu, Ağılyolu, ağır ol!, Akınyolu, akrolein, aksoloti, aksolotl, Alanyolu, algoloji, Alınoluk, alkolizm, alkoller, alkoloit, alkolsüz, altdolam, altı yol, ...

7 harfli

Abakolu, absolüt, acabola, acolmak, Açıkyol, ad rolü, aerolit, aerosol, affolma, Akçayol, Akdolun, akolüri, Akpolat, akrolit, akropol, Aktolga, Aktolun, Akvarol, Akyolaç, aldolaz, alkolat, ...

6 harfli

absolü, adôlet, afolat, Akoluk, alveol, anafol, Anatol, anayol, Angola, anisol, apolar, apolet, apoliz, Aratol, arayol, areola, argolu, Arıkol, asetol, Atyolu, Aydolu, ...

5 harfli

abrol, abzol, akoli, akrol, Akyol, aldol, Algol, alkol, andol, anool, aşkol, Ataol, attol, Başol, Bayol, bemol, Benol, Birol, biyol, bobol, bolak, ...

4 harfli

adol, Akol, anol, Arol, atol, ayol, azol, bola, bold, bole, boli, bolk, bolt, bolu, bolü, cola, cole, çolâ, çolh, çolu, diol, ...

3 harfli

bol, col, çol, dol, fol, gol, hol, kol, mol, ola, ole, oli, OLS, olu, ool, pol, rol, sol, şol, tol, vol, ...

2 harfli

ol

Kelime Ara