ol

ol

sf. esk. 1. O gösterme sıfatı: “Dedi gördüm ol habibin anasın” -Süleyman Çelebi. 2. zm. O gösterme zamiri.


ol

Oğul.


ol

Oğul, arı oğlu


ol

Oğul, erkek evlat // olu: oğlu, krş. ool, oul


ol

Oğul, erkek çocuk.


-ol İng. -ol

Bileşiklerde C atomuna bağlı OH grubunu gösteren son ek.


ol (I)

1. O. 2. Öbür, diğer.


ol (II), (öl)

Temel.


ôl

Oğul, erkek çocuk.


ôl

Oğul.


ol, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, o harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'o', 'l', şeklindedir.
ol kelimesinin tersten yazılışı lo diziliminde gösterilir.