OL ile biten kelimeler

OL ile biten veya sonunda OL olan kelimeler 759 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ol aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ol anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre OL ile biten kelimeler

23 harfli

2,2,2-trikloroetilalkol, karışık triaçilgliserol, tersiyer bütil karbinol

22 harfli

bakteriyolojik kontrol

21 harfli

basit triaçilgliserol, bütil hidroksi anizol, difosfatidil gliserol, hekzilalkol, hekzanol, metil asetil karbinol, yaşla eşlenik kontrol

20 harfli

bütil hidroksianizol, ketorolak trometamol, ortalama serbest yol, parazitoforus vakuol

19 harfli

2,4,6-triklorofenol, 7-dehidrokolesterol, amilalkol, pentanol, anlaşmasız oligopol, beta merkaptoetanol, iyodonofilus vakuol, sögonder bütilalkol, triklorobütil alkol

18 harfli

allosterik kontrol, anlaşmalı oligopol, çemberleme kafakol, ikizkenar hiperbol, metilsiklohekzanol, ortalama erkin yol, politrofik ovaryol

17 harfli

afferent arteryol, aminonitrotiyazol, bilateral monopol, biyolojik kontrol, dietilstilbestrol, dihidrotakisterol, efferent arteryol, elektriksel dipol, endüstriyel alkol, iki yanlı monopol, konkroment vakuol, kontraktil vakuol, kontraktil vaküol, metiletilkarbinol, panoistik ovaryol, primer bütilalkol, stoplazmik vakuol, trimetilen glikol

16 harfli

2,4-dinitrofenol, biyokimyasal yol, doğrudan kontrol, eşlenik hiperbol, fagositik vakuol, izobütilkarbinol, kabuklu arteryol, monoaçilgliserol, pentilentetrazol, trietilen glikol, yükseltilmiş yol

15 harfli

geçici protokol, gösterişsiz rol, iki düzeyli yol, kimyasal sembol, naftorezorsinol, nikotinil alkol, otofajik vakuol, polivinil alkol, pozitif kontrol, propilen glikol, sfingozin alkol, stirallil alkol, sülfametoksazol, tanısal kontrol, triaçilgliserol, triasilgliserol, trihidrik alkol

14 harfli

alfa tokoferol, asetilkarbinol, birincil alkol, diaçilgliserol, diasilgliserol, diplomatik yol, ergokalsiferol, izopropilalkol, katma protokol, kolekalsiferol, metallil alkol, örümcekağı yol, polivinilalkol, tekerlekli kol, toptan kafakol, tridesil alkol, triklabendazol, vinil karbazol, yeşil vitriyol, Yukarıyakınyol

13 harfli

2-aminoetanol, absolüt alkol, ağaçlı anayol, amfibolik yol, analitik ekol, balçık podsol, bigadılık yol, birinci alkol, doğal monopol, içilmez alkol, ileri karakol, izoamil alkol, izobütilalkol, izoproterenol, kloramfenikol, kübik parabol, mali protokol, metabolik yol, milimol, mmol, mirisik alkol, mirisil alkol, ...

12 harfli

açilgliserol, ara protokol, asit fumarol, bölünmüş yol, çift monopol, Devitken kol, ekstrasistol, etilenglikol, geçersiz yol, ikinci alkol, ilisik alkol, ilisil alkol, izoamilalkol, kersil alkol, kirişli trol, kloprostenol, klorkinaldol, klorokreozol, kombine trol, mavi vitriol, melengestrol, ...

11 harfli

allopurinol, almaşık yol, ampleksikol, asinitrazol, başlıca rol, benzilalkol, benzoksazol, beşinci kol, butakonazol, dikenli yol, dimerkaprol, eğitsel kol, ekspres yol, en ucuz yol, hemimetabol, holomctabol, holometabol, ışıksal yol, ikincil yol, kaçamak yol, kadaverikol, ...

10 harfli

açısal yol, ağaçlı yol, albendazol, amil alkol, asebutolol, asit alkol, aykırı yol, benzhidrol, bitertanol, butarfanol, çarpma yol, çılbır yol, dipridamol, droperidol, ergesterol, ergosterol, etil alkol, fitosterol, gıldır gol, ikinci rol, kalsiferol, ...

9 harfli

albuterol, altın gol, ambroksol, asetarsol, astemizol, aşırı yol, basketbol, betanekol, bilmiş ol, bitiyonol, butamizol, büyük kol, cayav col, çakıl yol, çıkar yol, dikumarol, doğru yol, duble yol, Ekeciktol, eritritol, etilalkol, ...

8 harfli

-selenol, açık yol, altı yol, ametabol, arenikol, arteryol, atimizol, Aydınyol, barkarol, bisfenol, bitionol, brakteol, bronopol, bronşiol, Çatalyol, Çelikkol, Çetinkol, çift kol, Çitliyol, Demirkol, Demiryol, ...

7 harfli

Açıkyol, aerosol, Akçayol, akropol, Akvarol, Altıyol, amfibol, amfisol, ana yol, arjirol, ava yol, Aydınol, aynakol, bandrol, baş rol, beyzbol, bir yol, bol bol, çat yol, dal gol, danazol, ...

6 harfli

alveol, anafol, Anatol, anayol, anisol, Aratol, arayol, Arıkol, asetol, baggôl, banyol, başrol, belyol, benzol, Berkol, Beşyol, bi yol, biryol, bu yol, cakkol, cıncol, ...

5 harfli

abrol, abzol, akrol, Akyol, aldol, Algol, alkol, andol, anool, aşkol, Ataol, attol, Başol, Bayol, bemol, Benol, Birol, biyol, bobol, buyol, Canol, ...

4 harfli

adol, Akol, anol, Arol, atol, ayol, azol, diol, dool, ekol, Erol, etol, idol, obol, Önol, Özol, şool, trol, usol

3 harfli

bol, col, çol, dol, fol, gol, hol, kol, mol, ool, pol, rol, sol, şol, tol, vol, yol, zol

2 harfli

ol

Kelime Ara