çok kısadalgalar

çok kısadalgalar Fr. ondes ultra courtes

(fizik)


çok kısadalgalar için benzer kelimeler


çok kısadalgalar, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 'k', 'ı', 's', 'a', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
çok kısadalgalar kelimesinin tersten yazılışı ralagladasık koç diziliminde gösterilir.