çok yazar (aygıt)

çok yazar (aygıt) Fr. Polygraphe

çok yazar (aygıt) için benzer kelimeler


çok yazar (aygıt), 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 'y', 'a', 'z', 'a', 'r', ' ', '(', 'a', 'y', 'g', 'ı', 't', ')', şeklindedir.
çok yazar (aygıt) kelimesinin tersten yazılışı )tıgya( razay koç diziliminde gösterilir.