yazar özetçesi, yazar özü

yazar özetçesi, yazar özü İng. author abstract

Kitap ya da düzyazının yazarınca yapılan özetçe (öz).


yazar özetçesi, yazar özü için benzer kelimeler


yazar özetçesi, yazar özü, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'z', 'a', 'r', ' ', 'ö', 'z', 'e', 't', 'ç', 'e', 's', 'i', ',', ' ', 'y', 'a', 'z', 'a', 'r', ' ', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
yazar özetçesi, yazar özü kelimesinin tersten yazılışı üzö razay ,iseçtezö razay diziliminde gösterilir.