çok yüksek yinelenim (ÇYY) dalgalığı yuvası

çok yüksek yinelenim (ÇYY) dalgalığı yuvası İng. socket for VHF aerial (ABD: antenna)

TV. Almaçta çok yüksek yinelenimlerdeki yayınları izlemek için buna özgü dalgalık ucunun sokulduğu yuva.


çok yüksek yinelenim (ÇYY) dalgalığı yuvası için benzer kelimeler


çok yüksek yinelenim (ÇYY) dalgalığı yuvası, 43 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 'y', 'ü', 'k', 's', 'e', 'k', ' ', 'y', 'i', 'n', 'e', 'l', 'e', 'n', 'i', 'm', ' ', '(', 'Ç', 'Y', 'Y', ')', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', ' ', 'y', 'u', 'v', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
çok yüksek yinelenim (ÇYY) dalgalığı yuvası kelimesinin tersten yazılışı ısavuy ığılaglad )YYÇ( mineleniy kesküy koç diziliminde gösterilir.