pek yüksek yinelenim dalgalığı yuvası

pek yüksek yinelenim dalgalığı yuvası İng. socket for UHF aerial (ABD: antenna)

TV. Almaçta pek yüksek yinelenim kuşaklarındaki yayınları izlemek için, buna özgü dalgalık ucunun sokulduğu yuva.


pek yüksek yinelenim dalgalığı yuvası için benzer kelimeler


pek yüksek yinelenim dalgalığı yuvası, 37 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'k', ' ', 'y', 'ü', 'k', 's', 'e', 'k', ' ', 'y', 'i', 'n', 'e', 'l', 'e', 'n', 'i', 'm', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', ' ', 'y', 'u', 'v', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
pek yüksek yinelenim dalgalığı yuvası kelimesinin tersten yazılışı ısavuy ığılaglad mineleniy kesküy kep diziliminde gösterilir.