Yagi dalgalığı, Yagi-Uda dalgalığı

Yagi dalgalığı, Yagi-Uda dalgalığı İng. Yagi(-Uda) aerial (ABD: antenna), Yagi (a.)

TV. Bir çiftucayın önünde ve ardında düzenli olarak sıralanan aynı yapıdaki içi boş borulardan oluşan dalgalık çeşidi. (Bu düzen, vericiden çıkan erkenin büyük bölümünün alınmasını ve parazit dalgalardan çoğunun yok edilmesini sağlar. Çiftucayın ardındaki çubuk, alınan dalga uzunluğunun dörtte biri boyundadır, aldığı dalgayı yansıtıp çiftucaya gönderir, bundan dolayı yansıtıcı adını alır. Çiftucayın önünde sıralanan çubuklarsa aldıkları dalgayı çiftucaya yönelterek, alınan erkeyi artırırlar, bundan dolayı yöneltici adını alırlar. Televizyonda en çok kullanılan dalgalık çeşididir).


Yagi dalgalığı, Yagi-Uda dalgalığı için benzer kelimeler


Yagi dalgalığı, Yagi-Uda dalgalığı, 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, Y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Y', 'a', 'g', 'i', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', ',', ' ', 'Y', 'a', 'g', 'i', '-', 'U', 'd', 'a', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
Yagi dalgalığı, Yagi-Uda dalgalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılaglad adU-igaY ,ığılaglad igaY diziliminde gösterilir.