alıcı dalgalığı

alıcı dalgalığı İng. receiving aerial (ABD: antenna), television receiving aerial

TV. Verici dalgalığın yaydığı resim ve ses imlerini toplayarak bunları bir iniş kablosuyla bağlı olduğu almaca ulaştıran dalgalık çeşidi.


alıcı dalgalığı için benzer kelimeler


alıcı dalgalığı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'c', 'ı', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
alıcı dalgalığı kelimesinin tersten yazılışı ığılaglad ıcıla diziliminde gösterilir.