çoklu çubuk çizeneği

çoklu çubuk çizeneği İng. multiple bar chart

İki ya da ikiden çok özelliği betimleyen çizenek. Örneğin iki evrenin yaş ve cinsiyet dağılımını karşılaştıran bir çizenek, çubuk ikililerinden oluşan bir çizenektir.


çoklu çubuk çizeneği için benzer kelimeler


çoklu çubuk çizeneği, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', 'l', 'u', ' ', 'ç', 'u', 'b', 'u', 'k', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'e', 'n', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
çoklu çubuk çizeneği kelimesinin tersten yazılışı iğeneziç kubuç ulkoç diziliminde gösterilir.