Argand çizeneği

Argand çizeneği İng. Argand diagram

Karmaşık sayıları düzlemde göstermek amacıyla Jean Robert Argand'ın (1768-1822) kurduğu ve yatay 0x eksenini gerçek eksen, düşey Oy eksenini sanal eksen varsayan konaç dizgesi.


Argand çizeneği

bk. Argand diyagramı.


Argand çizeneği için benzer kelimeler


Argand çizeneği, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'r', 'g', 'a', 'n', 'd', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'e', 'n', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
Argand çizeneği kelimesinin tersten yazılışı iğeneziç dnagrA diziliminde gösterilir.