dizge akış çizeneği

dizge akış çizeneği İng. system flowchart

Bir dizgeyi, özellikle bir yazılım dizgesini oluşturan izlence, yordam, veri kütükleri, kullanıcı ya da işletmen eylemleri vb. gibi öğelerle bunlar arasındaki iş ve veri akışını gösteren herhangi bir akış çizeneği.


dizge akış çizeneği için benzer kelimeler


dizge akış çizeneği, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'g', 'e', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'e', 'n', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
dizge akış çizeneği kelimesinin tersten yazılışı iğeneziç şıka egzid diziliminde gösterilir.