çokuluslu güç

çokuluslu güç İng. multinational force Alm. Koalition der Willigen Fr. Coalition militaire

çokuluslu güç için benzer kelimeler


çokuluslu güç, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', 'u', 'l', 'u', 's', 'l', 'u', ' ', 'g', 'ü', 'ç', şeklindedir.
çokuluslu güç kelimesinin tersten yazılışı çüg ulsulukoç diziliminde gösterilir.