aktif güç

aktif güç, -cü

a. fiz. Elektrik akımı ile aynı fazda olan ve iş gören, kilovat birimi ile gösterilen güç.


aktif güç için benzer kelimeler


aktif güç, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 't', 'i', 'f', ' ', 'g', 'ü', 'ç', şeklindedir.
aktif güç kelimesinin tersten yazılışı çüg fitka diziliminde gösterilir.