aktif alış

aktif alış İng. active buying

Bir hisse senedinin en düşük fiyatı veren satıcıdan alınması.


aktif alış için benzer kelimeler


aktif alış, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 't', 'i', 'f', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'ş', şeklindedir.
aktif alış kelimesinin tersten yazılışı şıla fitka diziliminde gösterilir.