alış emri

alış emri

bk. borsa emri


alış emri için benzer kelimeler


alış emri, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'ş', ' ', 'e', 'm', 'r', 'i', şeklindedir.
alış emri kelimesinin tersten yazılışı irme şıla diziliminde gösterilir.