alış giderleri sayışımı

alış giderleri sayışımı İng. purchase cost accounting

Alınan mal satılabilir duruma gelinceye dek yapılan giderleri saptayan sayışım.


alış giderleri sayışımı için benzer kelimeler


alış giderleri sayışımı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'ş', ' ', 'g', 'i', 'd', 'e', 'r', 'l', 'e', 'r', 'i', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
alış giderleri sayışımı kelimesinin tersten yazılışı ımışıyas irelredig şıla diziliminde gösterilir.