alış kuru

alış kuru İng. buying rate

Döviz işlemi yapan kurumların döviz satın almak için ulusal para cinsinden belirledikleri fiyat.


alış kuru için benzer kelimeler


alış kuru, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'ş', ' ', 'k', 'u', 'r', 'u', şeklindedir.
alış kuru kelimesinin tersten yazılışı uruk şıla diziliminde gösterilir.