alış fiyatı

alış fiyatı

a. tic. Bir mal için alım karşılığı ödenen para ve üretim gereçleri fiyatı.


alış fiyatı için benzer kelimeler


alış fiyatı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'ı', 'ş', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
alış fiyatı kelimesinin tersten yazılışı ıtayif şıla diziliminde gösterilir.